مدارک مورد نیاز صدور و تعویض گذرنامه

حضور شخص متقاضی الزامی است.

1 یک فیش بانک ملی به مبلغ 500000 هزار ریال  به شماره حساب 2171151701008بنام گذرنامه

2 - فیش بانک ملی به مبلغ 25000 ریال به شماره حساب  0204802482004 بنام شهرداری

3 فرم وپوشه مخصوص گذرنامه 27300 ریال  مبلغ 55000 ریال بابت ثبت گذرنامه  و به ازای هرنفر همراه مبلغ 12000 ریال دفتر نقداً دریافت می کند.

4-  3 قطعه عکس رنگی پشت زمینه  فقط سفید  برای متقاضی و هر یک از همرا هان

5 -  کپی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه متقاضی  وهمراهان و اصل شناسنامه ها و کارت ملی

6 برای آقایان متولدین 38 به بعد اصل پایان خدمت  و کپی پشت و روی  آن

7 برای خانم ها شوهر دار رضایت محضری شوهر و افراد زیر 18 سال رضایت ولی آنها  در انتهای فرم گذرنامه  وخانم های شوهر فوت کرده  اصل خلاصه فوت و کپی خلاصه فوت و خانم های مطلقه اصل طلاق نامه و کپی از صفحه یک تا پنج طلاق نامه

8 برای نظامیان  و بازنشستگان نظامی  کمتر از 5 سال نامه حفاظت و بازنشته گان بیشتر از 5 سال نامه کانون بازنشته گان

9 اصل گذرنامه قبلی و کپی صفحه 2و3 وصفحه 6و7

آدرس دفتر صدور و تعویض گذرنامه  بلوار 22بهمن بین 22بهمن 16و18 پلاک 422 طبقه همکف  تلفن 9-3681818

پس از تهیه مدارک به باجه 6 دفتر مراجعه نمائید

سایت اطلاع رسانی : http://mosalla.blogfa.com

عباسی ; ٦:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱۸